Cửa hàng trực tuyến:

VẬT TƯ CHĂN NUÔI - VẬT TƯ NGÀNH SỮA

Tinh bò thịt

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Xuất xứ: Pháp .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

TINH BÒ BBB LAUREAAT TER REYBROECK Số hiệu: BE 613154153 Xuất xứ: Bỉ Ngày sin.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

TINH BÒ BBB NUMBER D’IZIER Số hiệu: BE 158933906 Xuất xứ: Bỉ Ngày sinh:.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

GALAK P Xuất Xứ: Pháp Số hiệu: FR 7121802874 Ngày sinh: 30/09/2011 - Đặc Đ.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

GANDY P Xuất xứ: France Số hiệu: FR 7121581110 Ngày Sinh: 11/01/2011 - Thôn.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Đực giống: JBAK MONTANA Số hiệu: 200LM0303 Xuất xứ: CANADA .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

- Đực giống: POSTHAVEN P ZANSIBAR - Số hiệu: 0200LM60110 - Xuất Xứ: Canada   .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

- Đực giống: WZRK DOUBLEWIDE 8055Y - Số hiệu: 0200LM60802 - X.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

  - XUẤT XỨ: ABS ẤN ĐỘ RAMBO RED SINDHI - PEDIGREE: Sire :.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

  - XUẤT XỨ: ABS ẤN ĐỘ STOUT RED SINDHI - PEDIGREE: Sire :&n.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

GLAIEUL DU PONT DE MESSE Xuất xứ: Bỉ Số hiệu: BE 9457538632 Ngày sinh: 04/06/2013 .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

HÀNG MỚI VỀ: TINH BÒ BBB ACACIA DU VIEUX CHATEAU MAURENNE Số hiệu: BE 657460626 Xu.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

BOSCO DU FALGI Xuất xứ: Bỉ Số hiệu: BE 157971524 Ngày sinh: 08/09 /2014 Cân.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

BRASERO DU MOLIGNA Xuất xứ: Bỉ Số hiệu: BE 857380175 Ngày sinh: 21/12/2009 C&acir.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

COURTOIS DE LA HESBAYE Xuất xứ: Bỉ Số hiệu: BE 457251100 Ngày sinh: 25/11/.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

DE BRUYNE DU SELEIL --------------------------------- Số hiệu: BE 153860896 Ngày sin.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

DELURE DE LA BEOLE Xuất xứ: Bỉ Số hiệu: BE 457865144 Ngày sinh: 29/08/2014.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

DODOU DE ST. REMACLE Số hiệu: BE 253884851 Xuất xứ: Bỉ Ngày sinh: 15/10/2015 C&ac.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

HÀNG MỚI VỀ: TINH BÒ BBB GALANT D’HONTOIR Số hiệu: BE 163831498 Xuất xứ: B.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

JEFFERSON DE DESSOUS LA VILLE Xuất xứ: Bỉ Số hiệu: BE 451724549 Ngày sinh: 12/05/201.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

KASTAAR VAN HET BAREELHOF Xuất xứ: Bỉ Số hiệu: BE 912458736 Ngày sinh: 21/06/2015 .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

KUBITUS DE BRAY Xuất xứ: Bỉ Số hiệu: BE 455716400 Ngày sinh: 12/01/2009 Cân.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

LANGOUREUX DE FOOZ Xuất xứ: Bỉ Số hiệu: BE 161496165 Ngày sinh: 29/12/2008 C&acir.....