Cửa hàng trực tuyến:

VẬT TƯ CHĂN NUÔI - VẬT TƯ NGÀNH SỮA

Tinh bò thịt Red Brahman

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

 PA Twelve .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên đực giống: Canadian Cochise Gyr Số hiệu: 0200BR80104 Xuất sứ: Canada .....

110.000Đ Trước thuế: 110.000Đ

Số hiệu: 0200RR80702 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên đực giống: Mr. HCC 293/4 Số hiệu: 0200RR80701 Xuất xứ: Canada .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên đực giống: FAIRY SPRINGS RED COMET 3422 Số hiệu: BR80901 Xuất xứ: Australia .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên đực giống: NATAL RICH HUGO Số hiệu: BR80902 Xuất xứ: Australia .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên đực giống: Mr. Trubador 93 Số hiệu: 0200BR00503 Xuất xứ: Mỹ Chỉ số .....