Cửa hàng trực tuyến:

VẬT TƯ CHĂN NUÔI - VẬT TƯ NGÀNH SỮA

Tinh bò thịt BBB

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

GLAIEUL DU PONT DE MESSE Xuất xứ: Bỉ Số hiệu: BE 9457538632 Ngày sinh: 04/06/2013 .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

BOSCO DU FALGI Xuất xứ: Bỉ Số hiệu: BE 157971524 Ngày sinh: 08/09 /2014 Cân.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

BRASERO DU MOLIGNA Xuất xứ: Bỉ Số hiệu: BE 857380175 Ngày sinh: 21/12/2009 C&acir.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

COURTOIS DE LA HESBAYE Xuất xứ: Bỉ Số hiệu: BE 457251100 Ngày sinh: 25/11/.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

DE BRUYNE DU SELEIL --------------------------------- Số hiệu: BE 153860896 Ngày sin.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

DELURE DE LA BEOLE Xuất xứ: Bỉ Số hiệu: BE 457865144 Ngày sinh: 29/08/2014.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

DODOU DE ST. REMACLE Số hiệu: BE 253884851 Xuất xứ: Bỉ Ngày sinh: 15/10/2015 C&ac.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

JEFFERSON DE DESSOUS LA VILLE Xuất xứ: Bỉ Số hiệu: BE 451724549 Ngày sinh: 12/05/201.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

KASTAAR VAN HET BAREELHOF Xuất xứ: Bỉ Số hiệu: BE 912458736 Ngày sinh: 21/06/2015 .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

KUBITUS DE BRAY Xuất xứ: Bỉ Số hiệu: BE 455716400 Ngày sinh: 12/01/2009 Cân.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

LANGOUREUX DE FOOZ Xuất xứ: Bỉ Số hiệu: BE 161496165 Ngày sinh: 29/12/2008 C&acir.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

MUGUET DE FOOZ Xuất xứ: Bỉ Số hiệu: BE 161508167 Ngày sinh: 19/09/2009 Cân .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

NITRATE DE BELLE EAU Xuất xứ: Bỉ Số hiệu: BE 626422734 Ngày sinh: 02/09/2010 C&ac.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

TINH BÒ BBB NOX DE L’ORGELOT Số hiệu: BE 359338727 Xuất xứ: Bỉ Ngày sin.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

OLYMPE DE LA HASSE Xuất xứ: Bỉ Số hiệu: BE 527323404 Ngày sinh: 01/03/2011 C&acir.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

REJOUI D ARGENTON Số hiệu: BE 456599139 Xuất xứ: Bỉ   Đặc điểm nổi bật: .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

SKETCH DE L'ORGELOT Xuất xứ: Bỉ Số hiệu: BE 656987387 Ngày sinh: 19/12/2012 C.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

TOSCAN VD IJZER Xuất xứ: Bỉ Số hiệu: BE 011428846 Ngày sinh: 06/01/2014 Đặc .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

TRESOR DE L'ORGELOT Xuất xứ: Bỉ Số hiệu: BE 557545782 Ngày sinh: 07/10/2013 C.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

VIGNERON DE LA CHEVRATTE Xuất xứ: Bỉ Số hiệu: BE 058967951 Ngày sinh: 30/12/2016 .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tinh bò thịt BBB-DIGITAL D’EMBISE Số hiệu: BE 658631731 Xuất xứ: Vương Quốc .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tnh bò thịt BBB-CROCUS DE MATIGNOLLES Số hiệu: BE 557990863 Xuất xứ: Vương Quốc Bỉ.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

VERRATI DE COBREVILLE --------------------------------------- Số hiệu: BE 053814719 Ng.....