Cửa hàng trực tuyến:

VẬT TƯ CHĂN NUÔI - VẬT TƯ NGÀNH SỮA

Tinh bò thịt

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên đực giống: Mr. HCC 293/4 Số hiệu: 0200RR80701 Xuất xứ: Canada .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên đực giống: FAIRY SPRINGS RED COMET 3422 Số hiệu: BR80901 Xuất xứ: Australia .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên đực giống: NATAL RICH HUGO Số hiệu: BR80902 Xuất xứ: Australia .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên đực giống: Mr. Trubador 93 Số hiệu: 0200BR00503 Xuất xứ: Mỹ Chỉ số .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Số hiệu: 0200RB9032 Xuất xứ: Canada .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Xuất xứ: Brazil .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Xuất xứ: Brazil .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Số hiệu: 0200SE00902  Xuất xứ: Úc .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

 Michifuku .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

- Đực giống: WSI OKUKANEMICHI - Số hiệu: 0200KB00102 - Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tnh bò thịt BBB-CROCUS DE MATIGNOLLES Số hiệu: BE 557990863 Xuất xứ: Vương Quốc Bỉ.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

VERRATI DE COBREVILLE --------------------------------------- Số hiệu: BE 053814719 Ng.....