Cửa hàng trực tuyến:

VẬT TƯ CHĂN NUÔI - VẬT TƯ NGÀNH SỮA

Tinh bò thịt CHAROLAIS

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

GALAK P Xuất Xứ: Pháp Số hiệu: FR 7121802874 Ngày sinh: 30/09/2011 - Đặc Đ.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

GANDY P Xuất xứ: France Số hiệu: FR 7121581110 Ngày Sinh: 11/01/2011 - Thôn.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

GOUJON P Xuất Xứ: Pháp Số Hiệu: FR 4241812583 - Thông Tin Cơ Bản:  + P.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Hình ảnh bê con CHAROLAIS CASINO sinh tại Việt Nam Mời bà con liên .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Số hiệu: 372214481640940 Xuất xứ: Ireland Ngày sinh: 09/10/2017 Giống bò thịt C.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Số hiệu: 0200CH50710 Xuất xứ: Canada Mã hàng: BCCHSMC710   Tên .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

TINH BÒ CHAROLAIS GABIN Xuất xứ: Pháp Số hiệu: FR 5455130479 Ngày sinh.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

TINH BÒ CHAROLAIS GARFIELD Xuất xứ: Pháp Số hiệu: FR 4241707734 Ngày s.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

TINH BÒ CHAROLAIS GERMINAL Xuất xứ: Pháp Số hiệu: FR 4522792141 Ngày s.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

TINH BÒ CHAROLAIS GONTRAN Xuất xứ: Pháp Số hiệu: FR 5455119301 Ngày si.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

TINH BÒ CHAROLAIS HANNIBAL Số hiệu: FR 1716290194 Xuất xứ : Pháp Ngày .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tinh bò thịt Charolais - HRJ BULLETPROOF 411B Số hiệu: 0200CH50708 Xuất xứ: Canada .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Số hiệu: 372215550970595 Xuất xứ: Ireland Ngày sinh: 26/04/2017 Giống bò thịt C.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Paladin SC .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên đực giống: BAR J SILVERADO 14S Số hiệu: 0200CH50309 Xuất xứ: Canada .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

SYMBOL Số hiệu: 0200CH50709 Xuất xứ:  Canada Tên đực giống: CJC SYMBOL Y771 P .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Xuất xứ: Vương Quốc Anh Số hiệu: UK107511701759 Bố: Whitecliffe Highlight Mẹ: Tweeddale Ilu.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

UFANO P Số hiệu: FR 5454635328 Xuất xứ:  PHÁP Ngày sinh: 24/09/2003 -.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Xuất xứ: Ireland Số hiệu: IE291004830274 Ngày sinh: 27/09/2016 Giống bò thịt Char.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Xuất xứ: Pháp .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

  DBAR Survivor 220M   .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Đực giống: BALTIC Số hiệu đực giống: FR4241139666 Ngày sinh: 09/11/2006 Chỉ.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

HBC : FR4241147306 Tạo giống : M LAVAL LUDOVIC Sinh ngày : 9/16/2006 .....