Cửa hàng trực tuyến:

VẬT TƯ CHĂN NUÔI - VẬT TƯ NGÀNH SỮA

Tinh bò thịt

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Xuất xứ: Pháp .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

  DBAR Survivor 220M   .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Đực giống: BALTIC Số hiệu đực giống: FR4241139666 Ngày sinh: 09/11/2006 Chỉ.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

HBC : FR4241147306 Tạo giống : M LAVAL LUDOVIC Sinh ngày : 9/16/2006 .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

HBC : FR4241240845 Tạo giống: M LAVAL LUDOVIC Sinh ngày : 9/23/2.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

- Đực giống: CEDARDALE ABRACADABRA123A - Số hiệu: 0200CH50314   .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên đực giống: GLENLANDS D MASTERSTROKE Số hiệu: 0200DM00902 Xuất sứ: Canada .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

- Đực giống: GLENLANDS OVERLORD (P) D5 - Số hiệu: 0200DM00900 - Xuất xứ:  &Uacu.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên đực giống: WULFS XCLUSIVE 2458X Số hiệu: 0200LM6038 Xuất xứ: Canada .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên đực giống: WULFS XCELLSIOR X252X Số hiệu: 0200LM60309 Xuất xứ: Canada .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên đực giống: Bar JZ Wideload 269W Số hiệu: 0200LM60802 Xuất xứ: Canada .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

B BAR GRANITE 57C Số hiệu:0200LM60310  Xuất xứ: Canada Bố: B BAR TITANIUM 3Z Mẹ: B .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên đực giống: RED LAZY MC SPYDER 149A Số hiệu: 0200AR20709 Xuất xứ: Canada .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

NSFR GRETZKY W9 Xuất xứ: Mỹ Số hiệu: 29AR0241 Bố: RED SIX MILE SAKIC 832S Mẹ: LMG M.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

LORENZEN FIELD Xuất xứ: Mỹ Số hiệu: 203AR00837 Bố: LCC FIELD DAY A614N Mẹ: TRLC PAM .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

RED L83 MATADOR 43A Xuất xứ: Canada Số hiệu: 0200AR20711 Bố: RED BADLANDS tROUBADOUR 47Y .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên đực giống: RED SIX MILE GRAND SLAM 130Z Số hiệu: 0200AR20708 Xuất xứ: Canada .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

RED TOWAW ORAZI CALIDAD 130Y Xuất xứ: Canada Số hiệu: 0200AR20719 Bố: RED PA.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Đực giống: Red Angus -RED TER-RON MONOPOLY 84A Số hiệu: 0200AR20710 Xuất xứ: Canada .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Đực giống: Red Angus- Red Bar EL Touch Down 100T Số hiệu: 0200AR00309 Xuất xứ: Canada .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Đực giống: Red Champlain Serenade 2513P Số hiệu: 0200AR00305 Xuất xứ: Canada .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Đực giống: RED NCJ MOONSHINE 21Z Số hiệu: 0200AR20707 Xuất xứ: Canada .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên đực giống: Canadian Cochise Gyr Số hiệu: 0200BR80104 Xuất sứ: Canada .....

110.000Đ Trước thuế: 110.000Đ

Số hiệu: 0200RR80702 Xuất xứ: Mỹ .....