Cửa hàng trực tuyến:

VẬT TƯ CHĂN NUÔI - VẬT TƯ NGÀNH SỮA

Tinh bò sữa

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

REGANCREST-KF OBSV BRONO-ET Số hiệu: 29HO16405 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

 Dairy MACDONALD .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

l Dairy EDDY ABS Global Dairy EDDY Support Photos .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên: SIXTO Số hiệu: 29HO16548 Xuất xứ: Mỹ NM$: +381 TPI®: +2174 Sữa: +854 I.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên: TERROR Số hiệu: 29HO14377 Xuất xứ: Mỹ NM$: +377 TPI®: +1975 Sữa: +2011.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

TRIFECTA OBSERV SOPRANO-ET Số hiệu: 29HO16248  Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

VISION-GEN SHF CAPONE-ET Số hiệu:29HO17770 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

WA-DEL SUPER RENO-ET Số hiệu: 29HO16358 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Mỹ- WELCOME ATHENS Số hiệu: 29HO16433 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

WELCOME GERWYN-ET Số hiệu: 29HO14872 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

 Dairy DOBERMAN ABS Global Dairy DOBERMAN Support Photos.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Dairy PLUMBER ABS Global Dairy PLUMBER Support Photos .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tinh Bò sữa HF ABS phân biệt giới tính CONAN  Số hiệu: 529HO14744 .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tinh bò sữa HF ABS phân biệt giới tính Michelob Số hiệu: 529HO14137 .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tinh bò sữa HF ABS thường CONAN Số hiệu: 29HO14744 Đặc tính cơ bản &.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tinh bò sữa HF ABS thường Troyer  Số hiệu: 29HO14410 .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tinh bò sữa HF ABS thường X-Ray Số hiệu: 29HO13623 .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

DE-SU 11890 HOODAT-ET Số hiệu: 29HO17578 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

INTENSE VH ZIPPER-P-ET Số hiệu: 29HO17605 Xuất xứ: Mỹ .....

95.000Đ Trước thuế: 95.000Đ

KWARTS Số hiệu: 7656 Xuất sứ: Israel Ngày sinh: 28/01/2009 Đặc đ.....

95.000Đ Trước thuế: 95.000Đ

MACRO Xuất xứ: Israel Số hiệu: 7559 Ngày sinh: 27/10/2007 Khuyến khích phố.....

95.000Đ Trước thuế: 95.000Đ

OFEN Xuất xứ: Israel Số hiệu: 7695 Ngày sinh: 09/02/2010   .....

100.000Đ Trước thuế: 100.000Đ

PAMOT Xuất xứ: Israel Số hiệu: 7726 Ngày sinh: 12/02/2010 Đặc đi.....