Cửa hàng trực tuyến:

VẬT TƯ CHĂN NUÔI - VẬT TƯ NGÀNH SỮA

Giống vật nuôi

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

RED-E-J-MY MAILER-ET Số hiệu: 29HO18100 Xuất xứ: Mỹ   .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên: MARCELL Số hiệu: 29HO16630 Xuất xứ: Mỹ NM$: +427 TPI®: +2184 Sữa: +237.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên: MASTERPIECE Số hiệu: 94HO14758 Xuất xứ: Mỹ NM$: -163 TPI®: +1515 S.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

MOUNTIFIELD MADEIRA-ET Số hiệu: 29HO16056 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên: PEN-COL SONIC Số hiệu: 29HO16504 Xuất xứ: Mỹ NM$: +460 TPI®: +2241 Sữa.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

PINE-TREE STOCKLEY-ET Số hiệu: 29HO16530 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

COLDSPRING PONDER-ET Số hiệu: 29HO13796 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

REGANCREST-KF OBSV BRONO-ET Số hiệu: 29HO16405 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

 Dairy MACDONALD .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

l Dairy EDDY ABS Global Dairy EDDY Support Photos .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên: SIXTO Số hiệu: 29HO16548 Xuất xứ: Mỹ NM$: +381 TPI®: +2174 Sữa: +854 I.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên: TERROR Số hiệu: 29HO14377 Xuất xứ: Mỹ NM$: +377 TPI®: +1975 Sữa: +2011.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

TRIFECTA OBSERV SOPRANO-ET Số hiệu: 29HO16248  Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

VISION-GEN SHF CAPONE-ET Số hiệu:29HO17770 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

WA-DEL SUPER RENO-ET Số hiệu: 29HO16358 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Mỹ- WELCOME ATHENS Số hiệu: 29HO16433 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

WELCOME GERWYN-ET Số hiệu: 29HO14872 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

 Dairy DOBERMAN ABS Global Dairy DOBERMAN Support Photos.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Dairy PLUMBER ABS Global Dairy PLUMBER Support Photos .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tinh Bò sữa HF ABS phân biệt giới tính CONAN  Số hiệu: 529HO14744 .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tinh bò sữa HF ABS phân biệt giới tính Michelob Số hiệu: 529HO14137 .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tinh bò sữa HF ABS thường CONAN Số hiệu: 29HO14744 Đặc tính cơ bản &.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tinh bò sữa HF ABS thường Troyer  Số hiệu: 29HO14410 .....