Cửa hàng trực tuyến:

VẬT TƯ CHĂN NUÔI - VẬT TƯ NGÀNH SỮA

Giống vật nuôi

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên đực giống: KINGS-RANSOM REBEL Số hiệu: 29HO17561 Ngày sinh: 25/01/2013 .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

LADYS-MANOR OBS DORADA-ET Số hiệu: 29HO16324 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

LADYS-MANOR PRED LATROBE-ET Số hiệu: 29HO17794 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

RED-E-J-MY MAILER-ET Số hiệu: 29HO18100 Xuất xứ: Mỹ   .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Số hiệu: 29HO18249 Ngày sinh: 14/7/2015 Production Dtrs: 450 Herds: 53 NM$: +.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên: MARCELL Số hiệu: 29HO16630 Xuất xứ: Mỹ NM$: +427 TPI®: +2184 Sữa: +237.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tinh bò sữa HF - MIRAGE Số hiệu: 29HO18254 Ngày sinh: 18/10/2015 Xuất xứ Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Số hiệu:29HO16962  Xuất xứ: Mỹ Production Dtrs: 3617 Herds: 514 NM$: +361 TPI.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên: MASTERPIECE Số hiệu: 94HO14758 Xuất xứ: Mỹ NM$: -163 TPI®: +1515 S.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

MOUNTIFIELD MADEIRA-ET Số hiệu: 29HO16056 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

PINE-TREE STOCKLEY-ET Số hiệu: 29HO16530 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tinh bò sữa HF - SANDY-VALLEY PERFORMER-ET Số hiệu: 29HO18446 Ngày sinh: 27/03/2.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên đực giống: PENN-ENGLAND STANTON-ET Số hiệu: 29HO17589 Ngày sinh: 23/02/2.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tinh bò sữa HF - SULLHRTFORD ROADSHOW-ET Số hiệu: 29HO18306 Ngày sinh: 2/9/2015 .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Số hiệu: 29HO16862 Ngày sinh: 9/8/2012 Production Dtrs: 145 Herds: 59 NM$: +4.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

TRIFECTA OBSERV SOPRANO-ET Số hiệu: 29HO16248  Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Số hiệu: 29HO18589 Ngày sinh: 08/08/2016 Production Dtrs: 0 Herds: 0 NM$: +45.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tinh bò sữa HF - TRIPLECROWN PONTIFF-ET Số hiệu: 29HO18589 Ngày sinh: 8/8/2016 .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên đực giống: UECKER LARGE JOCLAY-ET Số hiệu: 29HO16947 Ngày sinh:17/10/201.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

VISION-GEN SHF CAPONE-ET Số hiệu:29HO17770 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

WA-DEL SUPER RENO-ET Số hiệu: 29HO16358 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Số hiệu:29HO18032 Ngày sinh: 30/07/2014 Xuát xứ: Mỹ Production Dtrs: 99.....