Cửa hàng trực tuyến:

VẬT TƯ CHĂN NUÔI - VẬT TƯ NGÀNH SỮA

Giống vật nuôi

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

RED TOWAW ORAZI CALIDAD 130Y Xuất xứ: Canada Số hiệu: 0200AR20719 Bố: RED PA.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Đực giống: Red Angus -RED TER-RON MONOPOLY 84A Số hiệu: 0200AR20710 Xuất xứ: Canada .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Đực giống: Red Angus- Red Bar EL Touch Down 100T Số hiệu: 0200AR00309 Xuất xứ: Canada .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Đực giống: Red Champlain Serenade 2513P Số hiệu: 0200AR00305 Xuất xứ: Canada .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Đực giống: RED NCJ MOONSHINE 21Z Số hiệu: 0200AR20707 Xuất xứ: Canada .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên đực giống: Canadian Cochise Gyr Số hiệu: 0200BR80104 Xuất sứ: Canada .....

110.000Đ Trước thuế: 110.000Đ

Số hiệu: 0200RR80702 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên đực giống: Mr. HCC 293/4 Số hiệu: 0200RR80701 Xuất xứ: Canada .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên đực giống: FAIRY SPRINGS RED COMET 3422 Số hiệu: BR80901 Xuất xứ: Australia .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên đực giống: NATAL RICH HUGO Số hiệu: BR80902 Xuất xứ: Australia .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên đực giống: Mr. Trubador 93 Số hiệu: 0200BR00503 Xuất xứ: Mỹ Chỉ số .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Số hiệu: 0200RB9032 Xuất xứ: Canada .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Xuất xứ: Brazil .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Xuất xứ: Brazil .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Số hiệu: 0200SE00902  Xuất xứ: Úc .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

 Michifuku .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

- Đực giống: WSI OKUKANEMICHI - Số hiệu: 0200KB00102 - Xuất xứ: Mỹ .....

250.000Đ Trước thuế: 250.000Đ

GABBAR Xuất xứ: Ấn Độ Số hiệu: 29MU0005 Giống Tên .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

VERRATI DE COBREVILLE --------------------------------------- Số hiệu: BE 053814719 Ng.....