Cửa hàng trực tuyến:

VẬT TƯ CHĂN NUÔI - VẬT TƯ NGÀNH SỮA

Tinh bò sữa Black & White Holstein - Mỹ

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên: BOMAZ NOBLE Số hiệu: 29HO17765 Xuất xứ: Mỹ NM$: +644 TPI®: .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên: MASTERPIECE Số hiệu: 94HO14758 Xuất xứ: Mỹ NM$: -163 TPI®: +1515 S.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tinh bò sữa HF ABS phân biệt giới tính Michelob Số hiệu: 529HO14137 .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tinh bò sữa HF GLEN-TOCTIN SUPER LARGE-ET Số hiệu: 29HO16090 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tinh bò sữa HF JOLICAP EMILE-ET Số hiệu: 29HO16807 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tinh bò sữa HF LADYS-MANOR HALGN OMAHA-ET  Số hiệu: 29HO17793 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tinh bò sữa HF MOUNTIFIELD MADEIRA-ET Số hiệu: 29HO16056 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tinh bò sữa HF Mỹ - BUTZ-HILL MAYHEM-ET Số hiệu: 29HO16685 .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tinh bò sữa HF Mỹ - DE-SU 11782 TERRANOVA-ET Số hiệu: 29HO17542 .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tinh bò sữa HF Mỹ - LARCREST CABALLERO-ET Só hiệu: 29HO16978   .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tinh bò sữa HF Mỹ - PINE-TREE STOCKLEY-ET Số hiệu: 29HO16530 .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tinh bò sữa HF Mỹ-  MAPLE-SLOPE SHF DRAGO-P-ET Số hiệu: 29HO17672 .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tinh bò sữa HF Mỹ- GOLD-N-OAKS MEMPHIS Số hiệu: 29HO16549   .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tinh bò sữa HF Mỹ- REGANCREST-KF OBSV BRONO-ET Số hiệu: 29HO16405 .....