Cửa hàng trực tuyến:

VẬT TƯ CHĂN NUÔI - VẬT TƯ NGÀNH SỮA

Tinh bò thịt Red Angus

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên đực giống: RED LAZY MC SPYDER 149A Số hiệu: 0200AR20709 Xuất xứ: Canada .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

NSFR GRETZKY W9 Xuất xứ: Mỹ Số hiệu: 29AR0241 Bố: RED SIX MILE SAKIC 832S Mẹ: LMG M.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

LORENZEN FIELD Xuất xứ: Mỹ Số hiệu: 203AR00837 Bố: LCC FIELD DAY A614N Mẹ: TRLC PAM .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

RED L83 MATADOR 43A Xuất xứ: Canada Số hiệu: 0200AR20711 Bố: RED BADLANDS tROUBADOUR 47Y .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên đực giống: RED SIX MILE GRAND SLAM 130Z Số hiệu: 0200AR20708 Xuất xứ: Canada .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

RED TOWAW ORAZI CALIDAD 130Y Xuất xứ: Canada Số hiệu: 0200AR20719 Bố: RED PA.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Đực giống: Red Angus -RED TER-RON MONOPOLY 84A Số hiệu: 0200AR20710 Xuất xứ: Canada .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Đực giống: Red Angus- Red Bar EL Touch Down 100T Số hiệu: 0200AR00309 Xuất xứ: Canada .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Đực giống: Red Champlain Serenade 2513P Số hiệu: 0200AR00305 Xuất xứ: Canada .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Đực giống: RED NCJ MOONSHINE 21Z Số hiệu: 0200AR20707 Xuất xứ: Canada .....