Cửa hàng trực tuyến:

VẬT TƯ CHĂN NUÔI - VẬT TƯ NGÀNH SỮA

Tinh bò sữa

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
100.000Đ Trước thuế: 100.000Đ

RALEB Xuất xứ: Israel Số hiệu: 7633 Ngày sinh: 29/08/2008 Đ.....

100.000Đ Trước thuế: 100.000Đ

SAGRIR Nguồn gốc: Israel Số hiệu: 7838 Ngày sinh: 18/08/2011 Đặc.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tinh bò sữa HF JOLICAP EMILE-ET Số hiệu: 29HO16807 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tinh bò sữa HF LADYS-MANOR HALGN OMAHA-ET  Số hiệu: 29HO17793 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

BUTZ-HILL MAYHEM-ET Số hiệu: 29HO16685 .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tinh bò sữa HF Mỹ-  MAPLE-SLOPE SHF DRAGO-P-ET Số hiệu: 29HO17672 .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tinh bò sữa HF Mỹ-CLEAR-ECHO INVINCABULL-ET Số hiệu: 29HO16928 .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tinh bò sữa-DE-SU 11491 FOSTER-TW Số hiệu: 29HO16915 .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tinh bò sữa HF Mỹ-RICHMOND-FD EL LOCO-ET Số hiệu: 29HO16959 .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

NOR-BERT CLICK-PP Số hiệu: 29HO17631 Xuất xứ: Mỹ  .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên đực giống:COYNE-FARMS DORCY-ET 139005002 VG-87  Số hiệu: 29HO16153 Xu.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

 GTPI 2091 &nb.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

UFM-DUBS SHERAC-ET Số hiệu: 29HO14737 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Đực giống:Brahms Red Số hiệu:  NL415773144 Sinh ngày: 2006/01/01 Tạo giống: ME.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

 GLPI +2130 &n.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

      .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

            .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Đực giống: VIDOCQ - Số hiệu: 2141062318 - Sinh ngày 18/2/2004 - Sản lượng sữa đời con g&aac.....

95.000Đ Trước thuế: 95.000Đ

DOMINOS Xuất xứ: Mỹ Số hiệu: 29JE3759 TPI: +100 Sữa: +63 lbs (96% Rel) Protein: .....

85.000Đ Trước thuế: 85.000Đ

HOMETOWN ON THE MONEY Xuất xứ: Mỹ Số hiệu: 0200JE00352 Sữa: 357 kg Béo: 4 kg P.....

90.000Đ Trước thuế: 90.000Đ

VERTEX Xuất xứ: Mỹ Số hiệu: 29JE3702 JPI: +63 Sữa: +1492 Protein: + 37 Béo:.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Đực giống: SANDY-VALLEY HERLER-ET  EX-92   - Số hiệu: 551HO00449 - Sinh n.....