Cửa hàng trực tuyến:

VẬT TƯ CHĂN NUÔI - VẬT TƯ NGÀNH SỮA

Tinh bò thịt Droughtmaster

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên đực giống: GLENLANDS D MASTERSTROKE Số hiệu: 0200DM00902 Xuất sứ: Canada .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên đực giống: GLENLANDS D SANDLEWOOD (P) D5 Số hiệu: 0200DM00903 Ngày sinh: 12/0.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên đực giống: GLENLANDS OVERLORD Số hiệu:0200DM00900 Xuất xứ: Canada Ngà.....