Cửa hàng trực tuyến:

VẬT TƯ CHĂN NUÔI - VẬT TƯ NGÀNH SỮA

Tinh bò sữa phân giới - Mỹ

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên đực giống:COYNE-FARMS DORCY-ET 139005002 VG-87  Số hiệu: 29HO16153 Xu.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Đực giống: SANDY-VALLEY HERLER-ET  EX-92   - Số hiệu: 551HO00449 - Sinh n.....