Cửa hàng trực tuyến:

VẬT TƯ CHĂN NUÔI - VẬT TƯ NGÀNH SỮA

Tinh lợn Duroc

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tinh lợn giống Landrace- giống cụ kỵ Tên đực giống: CBSM4 S VANDYKE 428-1 Số hiệu: SGI 14.....