Cửa hàng trực tuyến:

VẬT TƯ CHĂN NUÔI - VẬT TƯ NGÀNH SỮA

Tinh bò thịt Wagyu - Mỹ

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên đực giống: KITAKU Ngày sinh: 29/06/2014 Số hiệu: 0200KB00303 Xuất xứ:.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên đực giống: MFC NAKAGISHIHIRO 738E Số hiệu: 0200KB00305 Ngày sinh: 13/04/.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên đực giống: SMX NISHIKU Số hiệu: 0200KB00302 Ngày sinh: 28/06/2014 Xuấ.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

 Michifuku .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

- Đực giống: WSI OKUKANEMICHI - Số hiệu: 0200KB00102 - Xuất xứ: Mỹ .....