Cửa hàng trực tuyến:

VẬT TƯ CHĂN NUÔI - VẬT TƯ NGÀNH SỮA

Tinh lợn Landrace

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Xuất xứ: Mỹ Tinh lợn giống Landrace Tên đực giống: AGC4 AJAX 0-0 Số hiệu: 3394 .....