Cửa hàng trực tuyến:

VẬT TƯ CHĂN NUÔI - VẬT TƯ NGÀNH SỮA

Tinh bò thịt Red Angus

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên đực giống: RED LAZY MC SPYDER 149A Số hiệu: 0200AR20709 Xuất xứ: Canada .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên đực giống: Red mile custom made 505C Số hiệu: 0200AR20722 Xuất xứ: Canada .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

LORENZEN FIELD Xuất xứ: Mỹ Số hiệu: 203AR00837 Bố: LCC FIELD DAY A614N Mẹ: TRLC PAM .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên đực giống: RED LAZY MC SPYDER 149A Số hiệu: 0200AR20709 Ngày sinh: 06/03/2013.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên đực giống: Red lazy mc benelli 102B số hiệu: 0200AR20714 Ngày sinh: 7/2/2014 .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Đực giống: RED NCJ MOONSHINE 21Z Số hiệu: 0200AR20707 Xuất xứ: Canada .....