Cửa hàng trực tuyến:

VẬT TƯ CHĂN NUÔI - VẬT TƯ NGÀNH SỮA

Tinh bò thịt BBB

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

NEW: TINH BÒ BBB DIAMANT DU CORTIL GAYOT Số hiệu: BE 257769810 Xuất xứ: Bỉ Ngà.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

TINH BÒ BBB LAUREAAT TER REYBROECK Số hiệu: BE 613154153 Xuất xứ: Bỉ Ngày sin.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

NEW: TINH BÒ BBB NENUPHAR D’OZO Số hiệu: BE 357522696 Xuất xứ: Bỉ Ngày .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

TINH BÒ BBB NUMBER D’IZIER Số hiệu: BE 158933906 Xuất xứ: Bỉ Ngày sinh:.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

NEW: TINH BÒ BBB TOURISTE DE LA CLAIE Số hiệu: BE 156099056 Xuất xứ: Bỉ Ngày .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

GLAIEUL DU PONT DE MESSE Xuất xứ: Bỉ Số hiệu: BE 9457538632 Ngày sinh: 04/06/2013 .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên đực giống: ADAPTE DE FOOZ Số hiệu: BE 452636440 Ngày sinh: 12/03/20.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tinh bò thịt BBB - AMOUREUX HOF TER GOEDTMOED Tinh bò thịt BBB Amoureux nhập k.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tinh bò thịt BBB - BAVARD DU CHATEAU FALLOIS Số hiệu: BE 562894616 Ngày sin.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tinh bò thịt BBB - CUPIDON DE SPY Số hiệu: BE 158805939 Ngày sinh: 21/.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

DE BRUYNE DU SELEIL --------------------------------- Số hiệu: BE 153860896 Ngày sin.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

DELURE DE LA BEOLE Xuất xứ: Bỉ Số hiệu: BE 457865144 Ngày sinh: 29/08/2014.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tinh bò thịt BBB-DIGITAL D’EMBISE Số hiệu: BE 658631731 Xuất xứ: Vương Quốc .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

DODOU DE ST. REMACLE Số hiệu: BE 253884851 Xuất xứ: Bỉ Ngày sinh: 15/10/2015 C&ac.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

HÀNG MỚI VỀ: TINH BÒ BBB GALANT D’HONTOIR Số hiệu: BE 163831498 Xuất xứ: B.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên đực giống: Galopeur Số hiệu: BE 626817884 Ngày sinh: 03/05/2010 .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

TINH BÒ THỊT BBB - GAVROCHE DU COIN Xuất xứ: Bỉ Số hiệu: BE 059336132 Ngà.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tinh bò thịt BBB - IGNORANT Số hiệu: Tinh bò thịt BBB - IGNORANT Ngà.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

NEW: JASPER D’HERBUCHENNE Số hiệu: BE 227308296 Xuất xứ: Bỉ Ngày sin.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

KASTAAR VAN HET BAREELHOF Xuất xứ: Bỉ Số hiệu: BE 912458736 Ngày sinh: 21/06/2015 .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

KUBITUS DE BRAY Xuất xứ: Bỉ Số hiệu: BE 455716400 Ngày sinh: 12/01/2009 Cân.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

TINH BÒ THỊT BBB LOVER DE HOTTE Số hiệu: BE 161603357 Ngày sinh: 02/04/2019 .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

MUGUET DE FOOZ Xuất xứ: Bỉ Số hiệu: BE 161508167 Ngày sinh: 19/09/2009 Cân .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

TINH BÒ BBB NATAL DE BELLE EAU Số hiệu: BE 458116584 Xuất xứ: Bỉ Ngày sinh: 2.....