Cửa hàng trực tuyến:

VẬT TƯ CHĂN NUÔI - VẬT TƯ NGÀNH SỮA

Dây chuyền sản xuất thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh TMR

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

TMR là viết tắt của từ “Total Mixed Ration” với ý nghĩa là: “.....