Vắt sữa và dây chuyền vắt sữa

Cách vắt sữa và bảo quản sữa bò
16 Oct / 2015

Cách vắt sữa và bảo quản sữa bò

Viết bởi: admin Thuộc danh mục: Vắt sữa và dây chuyền vắt sữa Lượt xem: 1139 Bình luận: 0
Đối với bò vắt sữa, ngay từ khỉ bê được 13 – 14 tháng tuổi trở đi hàng ngày cần phải xoa bóp vú bê khoảng vài phút. Việc này vừa có tác dụng kích thích bê sớm thành thục tính dục, bầu vú phát triển, vừa là làm quen để sau này khi vắt sữa bò ít phản ứng thậm chí đá cả người vắt sữa, có một ít bò rất khó huấn luyện, nên thường di chuyển hoặc đá khi vắt sữa.